รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ ศ2561

ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้… ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bi… เอกสารปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริม…

เทศบาลตำบลร้องกวางรับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่ว… ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรื… เทศบาลตำบลร้องกวาง รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและคว… ♫ ประกาศผลกิจกรรม “เจิดจ้า ท้า Challenge” รอบบิลเด… รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่สนามสอบวินิจฉัยข้อบกพ…

ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย2561

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเ… ประกาศ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคล… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรื…

ประชุมปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูต… การประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั… รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดี… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อ… ประมวลระเบียบ การเงินการคลัง และแบบฟอร์ม สำหรับ สนร.

ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย2561

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดศื้อค… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิท… ข้อมูลผลการประเมิน การอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก ระบบ e-ME… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ… ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการค…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต… ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคร… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.25… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบปร… ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบ… แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ…. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ…

เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี… โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและพ… MEA เปิดรับสมัครโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี…

การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ. ศธจ ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรอสเพอริตี… การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 (World Rob… เทศบาลตำบลร้องกวาง ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศ… บอกเลยว่าพร้อมมาก กับงานวิ่ง BETTER BANGKOK RUN 20… ร่วมกับ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ลงนาม MOU และกิจกรร…

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมา… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้… รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา … ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบ… การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ส…

เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเ… ติดตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายในฌาปนสถาน บ้านวังหม้… เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเท…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับร… ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรก… ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล ครั้งที่…

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bidding)… แจ้ง รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่… เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA ฉบับปรับใหม่ (ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน 2… คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา (… Copyright © สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร All Rights Reserved. ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูฯ พ้นจา…

ประกาศ ประกวดราคาซื่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีป… ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ… ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบ… ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพ…

แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต… สมัครแล้วค่ะแต่ให้รออีเมลยืนยัน แต่เข้าไปดูไม่เห็นมีเลยค่ะ เ… ว้าวแค่ไหนให้ภาพเล่าเรื่อง ”จากแสงแรกแห่งสยาม สู่พ… MEA ชี้แจงเหตุถนนทรุดตัวบริเวณ ถ.พระราม 3 แก้ไขเร่… MEA แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และระวังอัคคีภัยใ… MEA ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ IEEE Power & Energy…

มาแล้ว ห้ามพลาด บริการพิเศษสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระดับแ… MEA ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาข… สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวัน…

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเ… ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษ… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึก…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์การศึก… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อค… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก…

MEA ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ชุมชนพั… MEA จัดการอบรมขยายผลสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไ… ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 256… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 25 นาที ago. สพป.สกลนคร เขต 1 เตรียมความพร้อมประเมินสัมฤทธิผลการปฏ… รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมค่ายลูก…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่… ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร… แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรอกแบบรายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน…

คู่มือการดําเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุ… การจัดทาหลักสูตรเฉพาะพื้นที่และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนประชาคมอาเซี… คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบกา… คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีง… แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่ายการจดัการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล สังก…

MEA สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี… กฎหมาย เว็บบอร์ด OIT ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ Facebook ติดต่อ/สอบถาม ระบบเงินเดือน สป. ประกาศเรื่อง การกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในสถาบันพระบรมราชชนก และการแ….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ…..

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ครั้งที่๑….. ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ…. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ จำนวน…

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหร… การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์… กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ… เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา…

ด่วน ให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินตั้ง โรงเรียนบ้านกองม่องท… | พรุ่งนี้กินไรดี เอาใจสายคาเฟ่ผู้รักของหวานที่.. “Atomic Pills” คาเฟ่สุดอร่อยแต่มาแบบแคลอรีต่ำ ทานได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะทุกจานถูกเลือกโดยคุณหมอ! คนไทยไม่น้อยหน้าสิ้นปีนี้ทะลุ 5 ล้านคน โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุค 5 จี อย่างเต็มตัวแล้ว เมื่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือ โอปอเรเตอร์ ทั่วโลก… ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดร…

รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร… คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเ… องค์คณะบุคคล กศจ.ฉะเชิงเทรา อกศจ.บริหารงานบุคคล อกศจ.ยุทธศาสตร์ อกศจ.พัฒนาคุณภาพ กศ. ดาวโหลดไฟร์ word สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมการรับสมัคร คร… กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา… สพฐ.คลอดปฏิทินสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ รับสมัคร 21 พ.ค. เทศบาลตำบลร้องกวาง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift … ใช้ EV ดีต่อใจ ลดฝุ่น ช่วยโลกร้อน ปลอดภัยไว้ใจเรา …

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ ศ2561
Scroll to top