Enfp การทำงาน อาชีพ และการศึกษา ค้นหาตัวเองด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ Mbti

เขื่อนไม่โทษใครเลยครับ เขื่อนโทษตัวเอง เขื่อนต้องยอมรับกับตัวเองก่อนว่าการที่อยู่เมืองไทยแล้วไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยตัวตน ก็เพราะว่าเขื่อนมีกลไกป้องกันตัวเอง ตอนเด็กๆ ช่วงเริ่มเข้าวงการ มีคนมาบอกเราว่าการเป็นเกย์ไม่ถูกต้อง พอคนเริ่มสงสัยก็มีการจับผิด มีการกลั่นแกล้งล้อเลียนกัน เพราะฉะนั้นเขื่อนจึง Stay in the closet. สถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบันยังคงพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องถึงขั้นวิกฤติที่สามารถสร้างความอันตรายต่อสุขภาพได้ จึงขอเตือนถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5 มากที่สุด.

ดอกไม้ mbti

ดอกไม้ mbti

Enfp การทำงาน อาชีพ และการศึกษา ค้นหาตัวเองด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ Mbti
Scroll to top